Αερισμός κουζίνας | Gruppo Cucine Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
  • Καλέστε μας
  • Ζητήστε να σας καλέσουμε

Αερισμός κουζίνας

Όλα τα δωμάτια που περιέχουν εστίες – οι οποίες εξαντλούν τον αέρα του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες - απαιτούν αεραγωγούς.
Ο αερισμός σημαίνει την προσθήκη σταθερών εισόδων αέρα καύσης, δηλ. Ανοιχτών αγωγών που μπορούν είτε να βρίσκονται στα εξωτερικά τοιχώματα του ίδιου του δωματίου είτε σε ένα τοίχωμα που συνδέεται με ένα γειτονικό δωμάτιο που έχει έναν αγωγό που οδηγεί σε εξωτερικούς χώρους.