Gruppo Cucine 10 χρόνια εγγύηση | Gruppo Cucine Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Gruppo Cucine 10 χρόνια εγγύηση

Η απόδοση στην πάροδο του χρόνου και η αξιοπιστία
αποτελούν τη βάση της εξαιρετικής ποιότητας των κουζινών μας.

Πιστεύουμε βαθιά σε αυτές τις αξίες και γι'αυτό προσφέρουμε τη δυνατότητα επέκτασης της κανονικής εγγύησης σε 10 χρόνια, προστατεύοντας το προϊόν, από το γυαλί στην κορυφή και τις πόρτες, μέχρι και το υλικό που χρησιμοποιείται καθημερινά.

Αυτό είναι σημάδι της σημασίας που έχει ο πελάτης μας για εμάς, ο οποίος μπορεί πάντα και σε κάθε περίπτωση να υπολογίζει σε μια αποτελεσματική και προσεκτική εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.


10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

10 χρόνια εγγύηση

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο εγγύησης 10 ετών >>

Γενικοί όροι εγγύησης για τους καταναλωτές
Οι εγγυήσεις για τα προϊόντα Valcucine εκδίδονται από την Valcucine S.p.A, με έδρα τη Via L. Savio n. 11, 33170 Pordenone, Ιταλία, καταχωρισμένο στο μητρώο εταιρειών του αριθμού μητρώου Pordenone και Α.Φ.Μ.. 00407160936 (εφεξής "Valcucine"), με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος για να επιβαρύνει τον έμπορο.

1) Διάρκεια
1.1 Η εγγύηση ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς / παράδοση των προϊόντων στον πρώτο αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την απόδοσή του τιμολογίου ή απόδειξη πώλησης.
1.2 Ο καταναλωτής που επωφελείται από αυτή την εγγύηση πρέπει να τηρεί και να εμφανίζει την κάρτα πελάτη που θα παραδοθεί μαζί με τα προϊόντα και η οποία θα περιέχει τα στοιχεία ταυτοποίησης της πραγματοποιηθείσας αγοράς.
1.3 Σε περίπτωση αγοράς των προϊόντων από τον εκθεσιακό χώρο του πωλητή ή, σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη αγοράσει στο παρελθόν από τον από τον έμπορο λιανικής πώλησης (προϊόντα σε απόθεμα) η δεκαετής εγγύηση ισχύει από την παράδοση προϊόντων από την Valcucine στον έμπορο λιανικής πώλησης.
1.4 Εάν η απαίτηση εγγύησης ζητηθεί για περισσότερο από 2 χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς / παράδοσης προϊόντος, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί με την προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης παραλαβής, ο έμπορος μπορεί να χρεώσει τον καταναλωτή για το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή / αντικατάσταση του ελαττωματικού αντικειμένου έξοδα μεταφοράς από την αποθήκη του λιανοπωλητή στην κατοικία του καταναλωτή

2) Χρήση προϊόντων
Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς και συνεπώς αποκλείει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς ή / και βιομηχανικούς σκοπούς

3) Εξαιρέσεις
3.1 Εξαιρούνται από την εγγύηση ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, στρόφιγγες, συστήματα φωτισμού και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα που δεν κατασκευάζεται από την Valcucine.
Επομένως, σε περίπτωση ελαττωμάτων σε αυτές τις συσκευές ή σε ζημιές που προκαλούνται από τέτοιες συσκευές, ο καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον σχετικό κατασκευαστή, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που προβλέπονται για αυτές τις συσκευές από τον κατασκευαστή.
3.2 Εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση τα ακόλουθα συμβάντα:
- κανονική φθορά των εξαρτημάτων
- ζημιές που προκλήθηκαν από μη τήρηση των προδιαγραφών συντήρησης και καθαρισμού ή από παραβίαση των κανόνων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης
- ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος
- χτυπήματα
- χρωματικές διαφορές μεταξύ του δείγματος που παρουσιάζεται σχετικά με την αγορά και το προϊόν που παραδίδεται
- διαφορές χρώματος με την πάροδο του χρόνου (για παράδειγμα σε ξύλινες ή λακαρισμένες επιφάνειες κ.λπ.)
- μεταβολή του μεγέθους λόγω μεταβολής του ισοζυγίου υγρασίας περιβάλλοντος
- ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη συναρμολόγηση
- ζημιές που προκαλούνται από την εγκατάσταση μη γνήσιων αξεσουάρ ή ανταλλακτικών
- ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- παραποίηση του προϊόντος
- ζημιές που προκαλούνται από ανεπαρκή συστήματα ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής ρεύματος.
3.3. Όσον αφορά τα εξαρτήματα γυαλιού, η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση των τμημάτων από γυαλί σε περίπτωση πλήρους θραύσης. Ως εκ τούτου, οι τυχόν γρατζουνιές ή σχισμές των τμημάτων γυαλιού δεν καλύπτονται από εγγυήσεις. Το γυαλί μετριέται, αλλά τυχόν χτυπήματα από παρόμοια ή σκληρότερα υλικά (π.χ. κεραμικά) μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές ή σχισιμές.
Επιπλέον, εξαιρούνται από την κάλυψη συνολικά θραύσεις που προκύπτουν από γεγονότα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3.2, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των περιπτώσεων του χτυπήματος, σύγκρουση και καταχρηστική χρήση του γυαλιού συστατικών (π.χ., υπερφόρτωση).

4) Εδαφικά όρια
Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου.

5) Ισχυρισμοί εγγύησης
Οι ισχυρισμοί εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται μόνο γραπτώς και να απευθύνονται στον έμπορο λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκαν τα προϊόντα, αναφέροντας σαφώς τον λόγο της απαίτησης και επισυνάπτοντας, όπου είναι δυνατόν, φωτογραφικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης.
Εάν ο έμπορος λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκαν τα προϊόντα δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένος πωλητής λιανικής Valucine, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει την απαίτηση σε άλλον εξουσιοδοτημένο έμπορο Valucine κοντά στο σπίτι του.
Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Valucine βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Valucine
Ο καταναλωτής πρέπει να ειδοποιήσει την Valucine για το ελάττωμα ή τη ζημία του προϊόντος εντός είκοσι ημερών από την ανακάλυψη. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται με φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή της απόδειξης ΦΠΑ και των φωτογραφιών όπου είναι δυνατόν.

6) Διακανονισμοί παρέμβασης στο πλαίσιο της εγγύησης
6.1 Σε καμία περίπτωση οι εξουσιοδοτημένοι έμποροι λιανικής πώλησης δεν μπορούν να εκτελέσουν παρεμβάσεις με εγγύηση.
Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να ζητήσει επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς χρέωση και στις δύο περιπτώσεις.
Εάν η επιλεγείσα πορεία δράσης δεν είναι αντικειμενικά εφικτή ή εάν η  Valucineκρίνει ότι είναι υπερβολικά δαπανηρή σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση, η Valucine θα εκτιμήσει πρώτα την ευκαιρία επισκευής των προϊόντων, εάν δυνατόν, όπου το κόστος των επισκευών δεν υπερβαίνει την αξία του προϊόντος και την τιμή αγοράς .
Εάν το κόστος των επισκευών είναι υπερβολικό, το Valucine θα αντικαταστήσει το προϊόν, οπότε η Valucine και/ή οι έμποροι λιανικής πώλησης θα έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν το αντικατασταθέν προϊόν και να επανακτήσουν την κυριότητά του.
Η Valucine θα δικαιούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με πιο πρόσφατο μοντέλο ίσης ποιότητας και απόδοσης, εφόσον είναι συμβατό.
Οι επισκευές ή αντικαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παραλαβή του αιτήματος (με τεκμηρίωση), κατά την κρίση του Valucine.
6.2 Για παρεμβάσεις που καλύπτονται από εγγύηση εκτός της Ιταλίας, αλλά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Valucine θα πληρώνει μόνο τα έξοδα μεταφοράς υλικών αντικατάστασης στην αποθήκη του εξουσιοδοτημένου λιανοπωλητή, όπου ο καταναλωτής αγόρασε το προϊόν, με οποιοδήποτε άλλο κόστος μεταφοράς επιβαρύνεται ο καταναλωτής.
Για παρεμβάσεις υπό εγγύηση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Valucine θα διαθέσει υλικό για παραλαβή στο εργοστάσιο, με χρεώσεις μεταφοράς που χρεώνονται στον καταναλωτή ή / και στον έμπορο λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν.

7) Ρήτρα προστασίας δεδομένων
7.1 Σύμφωνα με το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196/2003 "Κώδικας Προστασίας Δεδομένων", ενσωματωμένος και τροποποιημένος στη συνέχεια (εφεξής "Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων"), η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που συλλέγει η Gruppo Cucine, ο κάτοχος των δεδομένων, γίνεται με ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα μέσα , καθώς και με το χέρι, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση των δεδομένων και αποκλειστικά για την εκτέλεση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, με σκοπό να επιτρέπεται στον καταναλωτή να επωφεληθεί από αυτή την εγγύηση και να ευνοεί την παρέμβαση του εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης.
Για τους σκοπούς αυτούς, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη και η μη παροχή των απαιτούμενων δεδομένων στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μπορεί να εμποδίσει την Valucine να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεση του καταναλωτή βάσει εγγύησης.
7.2 Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Valucine ή / και παρέχονται από τον καταναλωτή και συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Valucine και χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής σε σχέση με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορούν να προστεθούν σε ηλεκτρονική ή άλλη τράπεζα δεδομένων που ανήκει στην Valucine και συμαντικό για την επιχείρηση Valucine και την παροχή και διαχείριση των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.
7.3 Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή μπορούν να κοινοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες φορέων: οντότητες των οποίων η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται από νομικές διατάξεις ή κανονισμούς. Οι τράπεζες ή οι οικοδομικές εταιρείες για τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών, οι οικονομικοί, ασφαλιστικοί και ελεγκτικοί οργανισμοί · Εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων · Νομικές, διοικητικές και φορολογικές συμβουλές · Εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων και υπηρεσίες πληροφορικής · ταχυδρομικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Θυγατρικές, συγγενείς ή μητρικές εταιρείες.
Τα δεδομένα δεν θα διαδοθούν ποτέ, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή.
7.4 Σε ό, τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 7 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να λάβει από την Valucine: α) την επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσωπικών του δεδομένων και την επικοινωνία, σε κατανοητή μορφή, των εν λόγω δεδομένων και της πηγής και της μεθόδου τους επεξεργασία; β) διαγραφή, ανώνυμο ή κλείδωμα δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα · γ) την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή, σε περίπτωση που ενδιαφέρει, την ενσωμάτωση των δεδομένων.
Επιπλέον, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για νόμιμους λόγους.

8) Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών
8.1 Αυτή η εγγύηση και οποιεσδήποτε συμβατικές ή εξωσυμβατικές διαφορές που συνδέονται με τα προϊόντα ή / και ζημία που προκύπτει από τα προϊόντα διέπονται από τον ιταλικό νόμο.
8.2 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή / και την εφαρμογή αυτής της εγγύησης ή / και καταγγελίες σχετικά με ελαττώματα στην ποιότητα του προϊόντος ή / και τη ζημία που προκαλείται από το προϊόν, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Pordenone (Ιταλία).

9) Θεσπισμένα δικαιώματα
Ανεξάρτητα από τους όρους αυτής της εγγύησης, ο καταναλωτής θα δικαιούται τα δικαιώματα και τις ικανότητες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες δεν επηρεάζονται καθόλου από αυτούς τους γενικούς όρους.

10 χρόνια εγγύηση
Ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση της δεκαετούς εγγύησης μπορεί να ζητηθεί στο κατάστημα λιανικής πώλησης Gruppo Cucine κατά τον ορισμό της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση εγγύησης του κατασκευαστή για 10 χρόνια, η Εξυπηρέτηση Πελατών Gruppo Cucine παραμένει στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@gruppocucine.gr

2 χρόνια εγγύηση

Τυπικές γενικές συνθήκες εγγύησης για τους καταναλωτές

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο εγγύησης 2 ετών >>